Kvantumpszichológia – mit is jelent ez, érthetően?

Kvantumpszichológia

minden itt és most történik

A kvantumpszichológia alapja, hogy a tudatnak nem kell megtennie a két pont és ezáltal két hely közötti távolságot, ahhoz hogy eljusson egyikből a másikba. Elég csak rágondolnia a másik helyen levő ismerősére és már meg is jelenik annak a helynek és személynek a képe az elméjében, miközben az ott lakó ismerőse érzékelheti mindezt a történést. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy, nemcsak, hogy átugrik a tudata egyik helyről a másikra a köztük levő táv megtétele nélkül, de ugyanakkor, hatást is kelt azon a helyen.

Az ábrán szemléltetve, az egyik elektron a saját pályájáról átugrik a másik elektron pályájára úgy. hogy semmit nem használ ehhez, a figyelme átfordításán kívül. Egyik helyen eltűnik, a másikon megjelenik. Mivel ez sehogy máshogy nem volt magyarázható a tudomány szemszögéből, így létrehoztak egy Higgs tér elméletet, amihez hasonlót Rupert Sheldrake a morfogenetikus mezővel megpróbált anno elképzeltetni.

Mit jelent a Higgs tér vagy a motfogenetikus mező, vagy a hindu akasha:

Egy egységes mindent átfogó mező, mely valaha a megnyilvánulás pillanatában egyetlen pontból a megnyilvánulatlanból kivezető kapuból az egész megnyilvánulást képező térbe kiterjesztette magát.

Erről szólnak a védikus iratok is, Brahman ki és belélegzése, bizonyos időközönként. Voltaképpen, csak úgy lehetséges az átugrás jelensége, ha nem történik átugrás, azaz csak annyi történik hogy ebben a nagy egységtérben más helyi része tudatosul ennek az óriási mezőnek. S mivel egyszerre lehetünk mi is tudatában mindkét kezünknek is akár, és ez csak úgy képzelhető el, hogy a testünk részei, ugyanígy a Higgs tér az egész univerzum a mi teljességünk, és minden részében tudatos. Az már más dolog, hogy mi karmikusan lekorlátozott részei a nagy egésznek, a saját kis adósságcsomagjaink miatt miért nem vagyunk tudatosak az egész minden részéről  

Kis ábrát rajzoltam ehhez szemléltetésül. A1 és A2 ugyanannak az egységmezőnek a két pontja, mint a testünk két keze például. Nem pedig külön elválasztott A és külön elszeparált B tárgyak.

Gabriella Janov Ez is tiszta gondolatsor. De ennek most nem tudom ertelmezni a jelentoseget. A1 es A2 egyszerre letezik? Es akkor? Vagy hirtelen egy pontban leteznek? Vagy egyszerre ket ponton letezik mindketto?
Es… Akkor ebbol mi kovetkezik..? Mire vagyunk akkor kepesek mi vagy a vilag? Megkoszonnem a rovid valaszt.

Harangozó Viktor A1,A2,A3,A4,A5…stb a végtelenségig megy, amíg csak az ember felosztja a létezést felcímkézi különállónak hitt alkotórészekre. De ilyen különálló részek nincsenek, csak az elme címkézi tárgyakra a létezést. Itt ebben a példában a lényeg, hogy az A az egész feloszthatatlan létmezőt jelenti, teljesen mindegy mennyi számozott részt alakítunk ki benne, az is A lesz. Azaz ugyanaz az egységmező a Higgs tér, vagy akasha. Az ellenpéldának azért lett felhozva a külön A és külön B, mert az meg azt a tévedést jelöli amit az emberiség elhitt, hogy például a testünk amit nevezzünk B-nek, az nem kapcsolódik sehogyan semmilyen módon egy utcai bokorhoz, amit például nevezzünk C-nek. A lényeg, hogy például a testünk B, az ugyanannak az egység Higgs térnek a mintázata mint a bokor C. Csak az emberi elme miközben cimkéz megbontja látszólag ezt az elválaszthatatlan egységlétet és ezzel becsapja magát. Amit a védák Brahman kilégzésének írnak azt a tudomány manapság első ősrobbanásként írja le. Ez volt a megnyilvánulás pillanata amikor minden EGY PONTBÓL jött ki tehát ami abból a pontból annak a pontnak mint kapunak a kiterjedéséből származik a ponton belül van csak helye, azaz maga a kiterjedt pont, az Egy mező.

Mire vagyunk képesek? Közelebb kerülni a valósághoz. Ezzel a felismeréssel a holografikus univerzum elvének megértésével a különállónak hitt, magára hagyott elveszettség hamis érzés eltűnik, és az ember átérzi egyedi mintázatában is a teljességhez való kapcsolódását. Ez kitágítja az érzékszervek határait és megengedi az individuumnak hogy összetartozásban lélegezzen, átélje a teljességet.

Gabriella Janov Tehat egyszeruen nem erzi magat egyedul…, kepes erezni, hogy kapcsolodik, osszetartozik. Koszonom.
Harangozó Viktor Gabriella Janov S ez nem kis dolog, mert ezzel együtt terebélyesedik az érzékelési lehetősége is. Finomodik és tágul 🙂 Másrészről ez az alapja is, az általam vitt kvantum gyógyászatnak is, amivel sikeresen oldok ki embertársaimból mindenféle mély kínzó traumákat 🙂
István Molnár Ha az A pont bele kerül a B pontba, nem okoz ez némi zavart? Vagy ez már csak a tudatosság azon szintjén lehetséges amikor már A pont felismerte, hogy van egy B pont is, és a kettejük közötti távolság nem más mint a saját tudatlansága ami miatt eddig elválasztotta magát tőle? Valójában ezt az ugrást egy megértésnek köszönhetően tudja megtenni, miszerint A pont és B pont egy és ugyanaz?
Harangozó Viktor A pont nem kerül bele a B pontba, mert nincs A és B pont, csak A számsor. De még az sincs. Az elme cimkézget dolgokat a nagy egységtérben. Így tévesen azt hiszi aminél a buddhisták leragadnak, hogy minden éntelen azaz anátman, De ez nem lehet igaz, mert habár a lények és a dolgok éntelenek megtalálhatatlanok különálló magjukban ezt jól felismeri a buddhista világlátás, de mindezek alapját képező ősmezőt kiárasztó “valami” az benne rejlő léttel látszik rendelkezni, de az elménken túl van ez a megértési szint. A buddhista tanokban is Gautama utal erre a szatyátman az igaz én tanításával. A tibeti tantra meg a shentong nézetekkel, amikor minden változó és átmeneti, de van valami amiben ez a változás és átmenetiség lezajlik, de az a valami nem fogalmi tehát nem szorítható elme határok közé és így fellelhetetlen az elme felfogóképessége számára.
István Molnár tehát azt mondod akkor a tér amiben megjelennek átalakulnak majd visszatérnek a dolgok azt tévesen, nem tudjuk csak hisszük, hogy én nélküli, abban zajlanak a dolgok, tehát nem én mentes, az az akkor minden ami megjelenik benne illúzió, de van énje, ami azt feltételezi, hogy minden dolog külön álló. Ekkorát nem tévedhetett Buddha, mert ha igen akkor itt minden valóság és csak a képzeletünk által kivetített téves nézetek illuzórikusak, de akkor még azoknak is van énje hisz abban is végbe megy valamilyen változás még ha illúzió is. Így összegezve minden tudás téves kivéve ami nem, de ezt csak akkor tudjuk meg ha rájövünk arra, hogy tévesen hisszük azon dolgok folyamát amit illúziónak vélünk mert igaz nem létezik, de van énje ami valóság bizonyos szintjein történik, de csak addig míg rá nem jövünk saját tudatlanságunk tévképzetére ami nem más mint az, hogy úgy vagyunk jelen mint tudatos tudatlanok kik nem léteznek, de van egójuk 😉🤗😀 Szenge ez már kissé veszélyes, nem gondolod?🤔😉
Harangozó Viktor István Molnár Nem a térben, mert a tér is az elme felosztása miatt tér, hanem a “belső térben” az akashának vagy Higgs térnek nevezett mező nem a külső tér hanem a mindenség alapjául szolgáló “belső Tér” ami ugye teljesen összeköttetésben áll a tudattal. De a tér nem a tudat, és a tudat nem a tér, és e kettő nem a lényeg csak annak aspektusai. A személyes és a személytelenség aspektusok is az ősvalónak a megnyilvánulásai. Ez nem olyan dolog mint amit elmével felfoghatsz. Megkérdezheted az összes valaha élt Mahasziddhát. mind ugyanazt mondja. Minden összetartozik és nincs fellelhető kezdete vagy vége, sem közepe sem magja. De mindezek a szavak és utasítások amiket adtak, a tanítványok elméjének szólnak. Az igazán nagy felismerés az elmén túl van. Így az elme működése nem foghatja fel a valót. A Mahasziddhák legnagyobb tanításai is az elmének szóltak, mert csak annak szólhattak, hogy az önállóan létező énképzet lecsendesüljön, és az elme visszaolvadjon mint egy gondolat a belső térben. Onnan kezdődik a felfedezés. Igen veszélyes vad vizek ezek, és pengeélen való tánc, méghozzá jó éles penge élén. De a középút pont úgy fogható fel, mint az elméből kivezető nyílegyenesen egyensúlyozott ösvény vagy légkötél. Nincs biztosíték hogy le nem zuhansz az őrületbe, de ha mersz kockáztatni, lehet hogy haza jutsz 😉

Magyarán: Otthon = Ki az elme virtuális birodalmából

István Molnár Értem tehát a külső és belső tér, két különböző dolog, de össze tartoznak tehát a forma üresség az üresség forma e kettő nem elválasztható. A tapasztaló a tapasztalat és a tapasztalás egy és ugyan az, ha belső ha a külső teret nézzük és igen a tanok szerint minden én nélküli csupán az ego nem mert az az ehte én ami amúgy sem létezik az elme a tanok alapján próbál pozicionálni és lépésről lépésre megérteni, hogy nincs mit elérni. nincs mélyértelmű tan vagy szintről szintre való ugrás csupán csak a tér van és a benne megjelenő szabad játék és a látásmód mellyel helyesen látod azt ami valójában nincs is. Így vissza térni sincs hova hisz el se mentél mindig is ott voltál ragyogtál, ragyogsz, és ragyogni is fogsz, mert nem tehetsz mást hisz te magad vagy a külső a belső a lent és a fent, a kint és a bent mindig és mindenkor. Tehát Magyarul ne máshol keresd az igazságot, hanem saját magadban 😉

Nikolett Nagy a kérdés az, hogy ez a HATÁS módosulhat-e? …azaz, ha én, az ITTENI egyéniségemmel amikor hatok ODAÁTRA, az OTT leszüremledik és az esszenciám működik ott, avagy ez a beszennyezett gondolat megy át? jó lenne tudni, hogy az “eltünt elektron ” módosul-e az eltűnése – visszatérése idején?

Harangozó Viktor Hermész Triszmegisztosz (Thoth) a valaha létezett legnagyobb mágus smaragdtábláiban szépen összefoglalta az amint lent úgy fent amint fent úgy lent törvényt. Mert pont erről van szó. Minden ugyanaz, mert ugyanabból jött, mégis a megnyilvánulás előtti lehetőségállapot és ennek megnyilvánulás utáni dimenziója eltérni látszódik mert nem minden fejlik ki a lehetőségekből a megnyilvánult térben. De alapvetően minden ugyanaz.

Nikolett Nagy Viktor Harangozó igen, ezt értem…de mi az elsődleges, mi a forrás és mi a tükröződés? esetleg körbehömpölyög ez is, akár a Jin-Jang? vagy spirál a síkon és örvény a térben?

Harangozó Viktor Nikolett Nagy Sajnos ha a kettősség jelképeit boncolgatjuk akkor a dualitás illúziója mélyül, s ez nem visz az egység megértés felé. Jobb éberen kimaradni a duális szimbólumok mélybe húzó erejéből 🙂

Nikolett Nagy oké. ez fontos! köszönöm

Nikolett Nagy még valami…ha ami fönn az lenn és fordítva, akkor most mi tükrözzük a FÖNTI rettenetet avagy mi már tükörré váltunk ami eleve elrendelődött?- a Földre gondolok és a 7 milliárd cselekvésére…

Harangozó Viktor Hiszem azt is, hogy a dolgokat csak a megértés első pillanatáig jó bonyolítani és utána mindent Occam borotvája szerint leszelni. Minden sallangot ami csak bonyolítaná a kutatást. Elsődlegesen persze az emberi elme káoszából a bonyolult mintázatokból kell tudni kikeveredni, amit szamszárának hívhatunk. Ehhez hasonló bonyolult útvesztőket kaptunk szellemi utak néven. De miután feltisztult a kép, nem szabad tovább bonyolítani. Be kell indítani Occam borotváját és hagyni hogy lenyesődjön minden ami gátolja a tiszta felfogást. Néha az értelem lesz az, ami a legnagyobb gátat fogja jelenteni az önismeret (és ezáltal az egész lét megismerésének) kutatásában. De az értelmet idő előtt elhagyni egyenes út a sárga osztályra 🙂

Nikolett Nagy Viktor Harangozó pláne sámánbotanikai eszközök nélkül, ugyebár… sárgaosztály , álmok és megvilágosodások. hm, egy barlang kéne , és sok IDŐ, hogy hazataláljon a lélek az ÉNhez, s elhiggye, ami igaz: egy dolog létezik csupán: a létóceán és a változás.

Harangozó Viktor és a többiek

Ez is érdekelhet:

Szenge által ajánlott zenék

Rezgésszint – emelés a mindennapokban

Önmagunk szeretete és ennek hatása szexuális kapcsolatunkra

Az élet élvezetére való tudatos törekvés

A boldogság kockázatos

A Teremtés üzenete


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.