A bolygók analógiái

Minden planéta az égen, és ezek viszonyai tükrözik a földi lét lényeges és legapróbb mozzanatait. Itt néhány gondolatot gyűjtünk össze a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és Plútó analógiái közül, amik irányt mutathatnak. Ezekkel már könnyebb beazonosítani, hogy mondjuk az út szélén található sárga virág a Merkúr növénye, vagy hogy egy sötétkék estélyi ruha inkább a Holdat idézi, s nem a Szaturnuszt. Az egyes használati tárgyak mindegyikét, vagy a növényeket, vagy akár életünk kategóriáit is besorolhatjuk ezen szimbólumok alá, így egyértelműsítve azt, milyen folyamatok jelenlétét tudják életünkben elősegíteni vagy hátráltatni ezek.

Nap analógiái

Meleg, fény, sugár, szeretet, adakozás, segítségnyújtás, Isten, otthon, végcél, apa, férfi, arany, sárga, uralkodó, jószívű, magasztos, tekintélyes, tekintélyt parancsoló, büszke, tisztelet, egység, feljebbvaló, zsarnok, önző, önimádó, elegáns, boldog, örömteli, életkedv, önbizalom, önkifejezés, önkiteljesítés, átölelő, magába olvasztó, energia, nagyvonalú, vezető, kellemes, közkedvelt, középpont, teremtő akarat, kreativitás, tudat, életerő, teljesség, alkotóképesség, támogató, pártfogó, fölényes, gőgős, ravasz, egyéniség, bátorság, becsvágy, belső ösztönző erő, elismerés utáni vágy, tehetség, egyéni képességek, önkifejezés, a belső isteni út, játékosság, gyermekszeretet…

Hold analógiái

Változás, érzelmek, anya, ösztön, tudattalan, emlékezés, kedv, hangulat, odaadás, befolyásolhatóság, irányíthatóság, termékenység, lélek, érzékenység, sértődés, közöny, magára figyelő, befelé forduló, fantázia, médiumitás, misztikusság, félrevonulás, másokra hagyatkozás, ügyetlenség, gyámoltalanság, nőiesség, gondoskodás, törődés, ábrándozás, szeszélyesség, beszámíthatatlanság, félrebeszélés, a valóság elferdítése, sebezhetőség, folyadékok, folyamatok, teremtés, vonzás, tükör, mozgékonyság, megérzés…

Merkúr analógiái

Kommunikáció, gondolatközlés, gondolkozás, memória, írás, olvasás, tanulás, beszéd, közvetítés, mozgás, izmok, tüdő, közlekedés, változás, tudás, kereskedelem, hazugság, fondorlatosság, tisztességtelenség, erkölcstelenség, hamisság, becsapás, megnyilvánulás, beszédesség, tolvajlás, idegesség, nyugodtság, információ, alkalmazkodás, könnyedség, értelmi képességek, felfogóképesség, önálló gondolatok, elemzési képesség, fiatalosság, zsenialitás, szélhámosság, csalás, szétforgácsolódás, szétszóródás, racionalitás, légies, felszínes, kíváncsiság, intelligencia, sokoldalúság, játékosság…Vénusz analógiái

Szépség, báj, kellem a mindennapi életben. Érzelmi kötődések, művészetek, öltözködés, szobarendezés, ízlés, megjelenítés. A közeg kellemessége, ami körülvesz. Szexualitás. Az általa megjelenített dolgok miatt érdemes élni itt a Földön. Ezek a dolgok töltenek fel. Tapintás, érintés, harmónia, szeretet, életvágy, vonzerő, sikk, nőies vonások, fényűzés, meghittség, társaság, nyugalom, csönd, lassúság, érzékenység, sértődés, megbántódás, kedvesség, tunyaság, lustaság, tétlenség, tisztaság, illat, öltözködés, könnyedség, forma, vágy, birtoklás, csábítás, magába olvasztás, megszerzés, evés, cukor, önfeledtség, ármánykodás, öröm, szépérzék…

Mars analógiái

Akarat, erő, indulat, düh, bosszú, tűz, fájdalom, gyulladás, cél, sebesség, gyorsaság, sietség, kapkodás, energia, lendület, hatalom, önzés, egoizmus, szúrás, ölés, önimádat, öncélú, férfi, előretörés, határozottság, öntudat, vihar, kitörés, vadság, zabolátlanság, féktelenség, győzelem, haladás, bátorság, harci kedv, mersz, kiáradás, kezdeményezés, agresszív, goromba, kegyetlen, kicsapongó, felforgató, gyújtogató, gyilkos ösztönök, kihívás, nagyképű, romantika, lovagiasság, szexualitás…

Jupiter analógiái

Elfogadás, asszimiláció, törvény, bársonyos hang, átölelés, szeretet, átérzés, együttérzés, tágulás, hízás, növekedés, bővülés, bőség, lelkiismeretesség, lelkesedés, odaadó, feloldozás, barátság, magasztosság, uralkodás, nemesség, élet, az élet élvezete, hit, világnézet, vallás, jog, távlatok, magasabb szellemiség, bölcsesség, jóindulat, nagylelkűség, igazság, optimizmus, melegszívű, segítőkész, átfogó értelem, erkölcs, morál, hűség, önuralom, csend, dicsekvő, kacér, iszákos, hazug, szemfényvesztő, babonás, fanatikus, dogmatikus, törvénytelen, önhitt, hiú, büszke, hatalmi viaskodás, vidámság, jó kedély, humor, jámborság, részvét, ínyencség, békesség, udvariasság, kényelemszeretet, társaság, kiegyensúlyozottság…

Szaturnusz analógiái

Felelősség, megkövesedés, megszilárdulás, keménység, föld, akadályozás, gátlás, visszafogás, hátráltatás, kitartás, alaposság, meszesedés, bölcsesség, megfontoltság, állandóság, elvonulás, visszahúzódás, határozottság, fogak, csontok, sziklák, hideg, rideg megfagyás, kihűlés, szikárság, szarkasztikus humor, türelem, csönd, remete, elhatárolódás, távolságtartás, érzelemmentes, lemondás, töretlen haladás, folytonosság, szögletesség, döntés, konokság, zárkózottság, megpróbáltatások, céltudatosság, megbízhatóság, szorgalom, egyszerű, igénytelen, szigorú, tartózkodó, puritán, fösvény, számító, kicsinyes, nehézkes, bizalmatlan, fanatikus, a rend, struktúra, szervezőképesség, törvény, fegyelem, önuralom, az önmagunk iránti felelősség, koncentráció, nyugalom, óvatosság, alázat, fekete, szürke, négyszög.Felelősség, megkövesedés, megszilárdulás, keménység, föld, akadályozás, gátlás, visszafogás, hátráltatás, kitartás, alaposság, meszesedés, bölcsesség, megfontoltság, állandóság, elvonulás, visszahúzódás, határozottság, fogak, csontok, sziklák, hideg, rideg megfagyás, kihűlés, szikárság, szarkasztikus humor, türelem, csönd, remete, elhatárolódás, távolságtartás, érzelemmentes, lemondás, töretlen haladás, folytonosság, szögletesség, döntés, konokság, zárkózottság, megpróbáltatások, céltudatosság, megbízhatóság, szorgalom, egyszerű, igénytelen, szigorú, tartózkodó, puritán, fösvény, számító, kicsinyes, nehézkes, bizalmatlan, fanatikus, a rend, struktúra, szervezőképesség, törvény, fegyelem, önuralom, az önmagunk iránti felelősség, koncentráció, nyugalom, óvatosság, alázat, fekete, szürke, négyszög…Uránusz analógiái

Egyetemes értelem, feszültség, energia, elektromosság, repülés, szabadság, függetlenség, korlátlanság, fékezhetetlenség, határtalanság, asztrológia, szuverenitás, újítások, önálló utak,ötlet, furcsaság, különcség, másság, robbanékonyság, gyors gondolkodás intuícióval, hirtelen, váratlan, telepátia, távközlés, kötetlenség, forradalmi újítások, eredetiség, zsenialitás, tisztánlátás,rendkívüliség, szellemes, logikus, jóindulatú, barátságos, távolságtartó, furfangos, önfejű, kreatív, ideges, kapkodó, indulatos, felforgató, túlfeszült, túlérzékeny, excentrikus, erkölcstelen,feltűnősködő, gátlástalan, lázadó, tekintélyromboló, rögeszmés, dacos…

Neptunusz analógiái

Magasrendű szeretet, szerelem, testetlenség, ködösítés, megtévesztés, becsapás, erkölcsösség, emberszeretet, önmegtagadás, önfeláldozás, feloldódás, személytelenség, odaadó szeretet, segítés, mártírság, Isten átélése, hit, vallás, a mindenség átölelése, káosz, egyetemesség, ingatagság, bizonytalanság, zavaros gondolatok és cselekedetek, hazugság, szélhámosság, gyenge akarat, gyenge idegrendszer, befolyásolhatóság, okkultizmus, érzékcsalódások, rejtélyeskedés, intuíció, érzékenység, felfogóképesség, művészi kreativitás, szeszély, hangulat, pesszimizmus, beteges szenvedélyesség, bódultság, egyetemes szépség, a korlátok feloldódása, megváltozott tudatállapot, álomvilág, lélek, vágyakozás, ősi ösztön, megérzés, ideák és megjelenésük…

Plútó analógiái

Gyökeres átalakulás, sokrétűség, erők ütközése, szélsőségek, távlat, válság, elszánt, merész, vakmerő, lendület, tetterő, nagyszabású, vezető, rombolás, fanatizmus, dacos, lázadó, ellentmondó, kíméletlen, kegyetlen, durva, erőszakos, bosszúálló, érzéki, vetélkedő, búskomor, zárkózott, kielégítetlen, engesztelhetetlen, vadul féltékeny, titokzatoskodó, változást akar, megoldást keres, krízis, halál, egyetemes erő, energia, egyetemes célok, pusztítás, belső ösztönzés, ragaszkodás, kötelékek, létérzet, függőség, befelé fordulás, felszínre hozás, kutatás, nyomozás, érdeklődés, kíváncsiság, gyógyítás, szexualitás, megszüntetés, újjászületés, mélyre hatolás, makacsság…

Derita mNemos

Ajánlom figyelmedbe asztrológia oktató sorozatunkat a Youtubeon!

Az asztrológiai alapok első részét itt is megnézheted:

Ez is érdekelhet:

Asztrológia rovat

Csillagszerelem rovat

 Share Button

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük